Strefa klienta

W celu ułatwienia naszym klientom dostępu do podstawowych informacji związanych z codziennym prowadzeniem przedsiębiorstwa proponujemy korzystać z poniższych linków.

KRS

Chcąc wyszukać podmiot w Krajowym Rejestrze Sądowym prosimy o skorzystanie z poniższego linku

link

VAT - UE

Chcąc sprawdzić czy zagraniczny kontrahent jest zarejestrowany do wewnątrzwspólnotowego obrotu VAT (tzw. VAT – UE) prosimy o skorzystanie z poniższego linku

link

Składki ZUS

Chcąc sprawdzić obowiązujące składki ZUS prosimy o skorzystanie z poniższego linku

link

CEiDG

Chcąc wyszukać podmiot w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prosimy o skorzystanie z poniższego linku

link

Wzory umów

Chcąc sporządzić we własnym zakresie prostą umowę korzystając z darmowego wzorca prosimy o skorzystanie z poniższego linku

link

UPO

Chcąc sprawdzić czy deklaracja/zeznanie podatkowe przesłane elektronicznie do urzędu skarbowego zostało skutecznie doręczone (tzw. uzyskanie UPO) prosimy o skorzystanie z poniższego linku

link

REGON

Chcąc wyszukać podmiot w rejestrze REGON prosimy o skorzystanie z poniższego linku

link

Kursy NBP

Chcąc sprawdzić średni kurs NBP na określony dzień prosimy o skorzystanie z poniższego linku

link

Kalkulator odsetkowy

Chcąc obliczyć odsetki od zaległości podatkowych bądź składkowych prosimy o skorzystanie z poniższego linku

link