O nas

Nasza misja

Misja naszej firmy to świadczenie usług księgowych, kadrowo – płacowych oraz doradczych na najwyższym poziomie z uwzględnieniem faktycznych potrzeb i możliwości klienta. Opiera się ona od początku działalności na trzech zasadniczych filarach: kompetentnym i zaangażowanym personelu, sprawdzonych i przyjaznych technologiach, elastyczności naszego przedsiębiorstwa.

Nasza działalność

Nasza działalność opiera się na posiadanej wiedzy, zaangażowaniu i doświadczeniu gromadzonym nieprzerwanie od 1999 roku. W początkowym okresie firma działała w formie spółki cywilnej, po czym została przekształcona w istniejącą obecnie spółkę jawną. Podstawową działalnością spółki jest outsourcing usług księgowych oraz kadrowo – płacowych. Polega on na obsłudze księgowej oraz kadrowej klientów poza ich siedzibą. Nasza oferta kierowana jest do podmiotów (szczególnie: gospodarczych) z terenu województwa śląskiego, przy czym obejmuje ona pełen zakres usług księgowych, płacowych i doradczych, a także pozostałe usługi wspierające mające na celu uzupełnienie potrzeb i oczekiwań Naszych Klientów. Oferowane usługi (najczęściej księgowe) mogą być również realizowane w oparciu o wariant współpracy polegający na odbieraniu dokumentów bezpośrednio u klienta przez przedstawicieli Kancelarii.

Nasze podejście

Ze względu na złożoność obsługi księgowo – kadrowej, różnorodność podmiotów gospodarczych (biorąc pod uwagę rozmiar ich przedsiębiorstwa, branżę w której operują, otoczenie biznesowo-prawne, prognozowaną dynamikę rozwoju, ich oczekiwania) ofertę cenową przygotowujemy zawsze indywidulanie po wstępnym spotkaniu. Od początku współpracy z każdym klientem staramy się być elastyczni, także na płaszczyźnie cenowej.