Polityka prywatności

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 17.06.2002, nr 101, poz. 926 z póź. zm.) informujemy:
  • strona wykorzystuje technologię plików cookies tzw. “ciasteczek” podczas pobytu użytkownika na stronie
  • uzyskiwane w ten sposób dane to: typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres strony odsyłającej, adres IP oraz inne dane o podobnym charakterze lub funkcji
  • zbieranie i przetwarzanie danych służy wyłącznie analizie zachowania użytkownika w trakcie pobytu na stronie
  • w  każdym momencie można zmienić ustawienia w przeglądarkach odnośnie opcji korzystania z plików cookies
  • pozyskane adresy email nie będą wykorzystane do innych celów niż przesłanie odpowiedzi do nadawcy wiadomości
  • w przypadku braku zgody ze strony użytkownika na zbieranie i przetwarzanie jego danych – należy niezwłocznie opuścić te stronę
  • użytkownik akceptujący politykę „cookies” ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, zmiany, a także ich usunięcia (wymagany kontakt z administratorem strony)