Kadra

Nasza kadra jest kompetentna

Jako biuro rachunkowe posiadamy stosowne uprawnienia wydane przez Ministra Finansów

w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zarejestrowane pod numerami:

9760/98 oraz 17375/00.

Wiemy, że klienci oczekują od nas przede wszystkim profesjonalizmu i wiedzy, jednakże ze względu na charakter współpracy – chcą mieć pewność iż mogą na nas również liczyć w trudnych, nie przewidywanych sytuacjach. Staramy się to zagwarantować stale podnosząc jakość naszych usług, obserwując procesy legislacyjne i tworząc optymalne rozwiązania z wyprzedzeniem. Nasza kadra jest otwarta na rozwiązania organizacyjne oparte na ambitnych projektach, mających na celu wprowadzenie oszczędności finansowych i czasowych wśród naszych klientów. W naszej organizacji pracy obowiązuje zasada, iż stawiamy na rozwiązania zgodne z przepisami, jednakże gwarantujące klientom „dobry klimat” współpracy z naszą Kancelarią. Dzięki tej zasadzie kilkuset przedsiębiorców i firm obdarzyło Nas zaufaniem, uznając naszą zasadę za znaczną wartość dodaną. Mamy nadzieję że i Ty dołączysz do nich, podejmując z nami współpracę.